☰ Mesék
 

Az első templom
(talmud legenda)


 2:54
Volt egyszer két testvér. Az öregebbnek nem született gyereke, a feleségével élt, a fiatalabbik meg a feleségével és a négy gyermekével. Közösen vásároltak földet, nehéz munkával feltörték az ugart, hordták a köveket, elvetették a gabonát. Öntözték, ápolgatták a búzát, együtt művelték a birtokot. Amikor eljött az aratás ideje, együtt arattak, majd elfelezték a termést.

Mindketten elégedetten mentek haza, amikor a teli zsákokat behordták a magtárakba. Azonban eljött az éjszaka, és egyikünk sem tudott aludni.

A fiatalabb azt gondolta:
– A bátyám meg a felesége idősek már. Nehezükre esik a munka. Semmi segítségük nincsen. Nekem négy gyermekem van, ha felnőnek, majd segítenek. Viszek nekik egy zsák búzát a mienkből.

Az öregebb pedig így gondolkodott:
– Az öcsémnek négy gyermeke van. Több ennivalóra van szükségük, mint nekünk. Viszek nekik egy zsákkal a magaméból.

Tervüket valóra is váltották, mind a ketten elvitték a zsák gabonát a másik kamrájába. Reggel, amikor meg számolták a saját zsákjaikat, megdöbbenve látták, hogy egy sem hiányzik. Elcsodálkoztak ugyan, de egy szót sem szóltak.

Este ismét elindultak, hátukon a nehéz zsákkal, de másnap reggel megint ugyanannyi volt a gabona. Így ment ez napról napra. A hetedik napon nem volt sötét az éjjel, a telihold fényesen világított. Így történt, hogy amint mentek egymás háza felé, vállukon a nehéz zsákkal, egyszer csak megpillantották a másikat.

Mindkettő letette a gabonát, és szívünk csordultig telt szeretettel. Megölelték egymást, a hold fénye beragyogta a völgyet és körülölelte a két embert.

Azon a helyen, ahol vállaikon a nehéz zsákot cipelve találkoztak, templomot építettek. Életükben nagy tiszteletben és megbecsülésben részesültek, testvéri szeretetükről pedig máig is beszélnek az emberek...

ÚJ MESE VÁLASZTÁSA

Mesés karácsonyt kívánunk neked! Az új évre pedig szép élményeket és sikert az élet minden területén!


Web
Facebook
Instagram